Кариера

Тимот на Картнер-М постојано се проширува и бара нови предизвици. Нашиот процес на работа и индустрија има потреба од индивидуи кои се пронаоѓаат во полето на дизајнот, подготовка за принт, маркетинг и продажба и административни дејности. Ова е Вашата шанса да влезете во светот на принтот!


Што Ви нудиме


Фокусот на нашите вработени е еден од главните приоритети на Картнер-М. Постојано вложуваме во усовршување и обуки, со што Вашата кариера постојано напредува, како и Вие низ скалилата на компанијата. Нашите вработени ги гледаме како дел од семејството на Картнер-М, така што ги поддржуваме во сите нивни цели во професионалниот, како и во приватниот живот! Доколку се интересирате да бидете дел од млада и динамична средина, испратете го Вашето CV/портфолио на careers@kartner-m.mk