Зошто е важен добриот графички дизајн?

Зошто е важен добриот графички дизајн?

Кога производите стојат на полица, најчесто се наоѓаат до нивните конкуренти. Потрошувачот има голем избор, така што важно е вашиот производ да се истакне