ПЕЧАТЕЊЕ

Печатење на високо квалитетни етикети во ролна

Дигитален Печат во 7 бои

Дигиталното печатење на етикети во ролна е најсовремен начин на печатење етикети кои се повеќе се применува во печатарската индустрија. Оваа технологија овозможува неприкосновен квалитет, флексибилност и брзина, а притоа да нема потреба од минимални количини и алати за печат. Дигиталниот печат е оптимално решение за компании чии производи често подлежат на измени, компании кои имаат голема палета на производи со различни еиткети за збирно печатење без никаков трошок за клишеа, како и компании кои се грижат за квалитетот на печатот. Можност за печатење на секаков вид самолепливи хартии и материјали, како и добивање на 97% од пантоне боите.

УВ Флексо Печат во 6 бои

Флексо печатот е брз и економичен начин на печатење големи количини на високо квалитетни самолепливи етикети во ролна. Оваа технологија користи плочи за печат (клишеа) кои овозможуваат брзо и квалитетно печатење на етикети. Оптимално решение за компании кои имаат потреба од големи количини на етикети по конкурентни цени. Можност за печатење на секаков вид хартии и материјал, како и со било кои бои вклучително и метализирани.

ДОРАБОТКА

Високо квалитетна доработка на етикети

Топол печат

Топлиот печат е печатење елементи на етикетите со секаков вид и бои на фолии. Познат како злато печат, топлиот печат се користи за добивање на високо квалитетни ефекти кои придонесуваат до изгледот на етикеитте. Топлиот печат често се користи во винската индустрија со цел производите да добијат ексклузивен и специјален изглед.

Сито печат

Сито печатот се користи за добивање рељефни ефекти со лак или боја на етикетите со цел производите да добијат ефекти со видлива истакнатост и ексклузивност. Можност за печатење сито ефекти со сјајни и мат лакоиви и бои.

Сув Жиг

Сув жиг или блиндрук е вдлабнат печат со притисок кои се користи кога треба да се добие рељефен ефект на дел од етикетата без било каква употреба на боја или лак. Сувиот жиг лесно се приметува на изглед и на допир.

Штанцање и сечење

Штанцањето и сечењето е завршниот процес каде што етикетите се штанцаат според потребната форма и димензија, а потоа се сечат со ножеви во котури со количина наведена од купувачот.